TOP Talent

Sixstarleadership.Academy

TOP Talent = zichtbaar

Talent moet zichtbaar zijn. Is dit niet het geval, zal het talent deze meer en meer opgaan in de operationele waan van de dag. Als dit geen probleem is prima. Wij ervaren dat het koesteren van  bijzondere talenten binnen de organisatie veel voordelen en kansen oplevert.

Niet alleen is het beter voor de persoon zelf, het straalt af op de gehele organisatie. De mogelijkheid om als ambitieus talent je nek uit te steken, een podium te krijgen, te pakken en te stralen, is veel waard!

sales, mastermind, patrick coopmans, leiderschap, defensie, veteranen, , veteraan, sixstarleadership, sales, persoonlijkeontwikkeling, militair, landmacht, team performance,

Top talent = ontplooien

Een deksel op een kokende pan begint te klepperen en naarmate de tijd vordert staat er steeds een beetje minder water in de pan. Op een gegeven moment is de bodem in zicht en begint het te roken. Talent met ambitie laat het vaak niet zover komen, en proberen de deksel van de pan af te duwen of ze zoeken een plek waar ze zich wel kunnen gaan ontplooien.

Een top talent wil zich samen met het team steeds weer verbeteren. Want ze weten, met zijn allen kom je verder en ze willen ook door deze zelfde omgeving worden uitgedaagd.

Nieuwsgierig zijn, resultaten overstijgen en jezelf als mens en professional kunnen ontplooien zijn primaire voorwaarden.

Top talent = waarde creëren

Bijzonder talentvolle mensen zijn van significante waarde voor een organisatie. Eén omdat ze bij jouw werken en niet bij je concurrent en twee omdat ze het gemiddelde niveau omhoog halen en weer andere mensen van dat niveau aantrekken. Als organisatie moet je goed voor ze zorgen, echter mag je ook wat van ze vragen.

Een investering in een top talent programma moet uiteindelijk ook van waarde zijn voor de organisatie. Om die reden werken wij altijd vanuit het principe dat een investering in talent ook altijd een (bij voorkeur meetbaar) waarde creatie oplevert voor de organisatie.


TOP Talent Traject
3-eenheid

top talent, team coaching, sales training, sales management model, team performance optimalisatie, highperteam, sixstarleadership

Onze drijfveren

Wij zijn ontzettend gedreven om organisaties te ondersteunen in het realiseren van overstijgende resultaten. Ieder team is een eenheid, met als doel een groter organisatiedoel te dienen.Individuen met ieder zijn eigenaardigheden, talenten, kwaliteiten, karakter, en samen in staat om zichzelf te overstijgen. Door de top talenten vanuit diverse hoeken van de organisatie met elkaar te verbinden, ontstaat een krachtig netwerk.

12 jaar lang deden we dit bij Defensie, hoogwaardige teams opleiden en leiden. In binnen en buitenland, onder hoge druk en letterlijk onder vuur. Sinds 2008 zijn we actief in het bedrijfsleven en zijn er bedrijfskundige inzichten, commerciële methodieken, praktijk-ervaring en een vleugje spiritualiteit aan toegevoegd.

Het voelt en werkt als een magische cocktail! Het TOP Talent programma van Sixstarleadership gaat in vele opzichten bijdragen aan de verdere groei van iedere organisatie. Meer info…

mastermind, patrick coopmans, leiderschap, defensie, veteranen, , veteraan, sixstarleadership, sales, persoonlijkeontwikkeling, militair, landmacht, team performance,
"De mogelijkheid om als ambitieus talent je nek uit te steken, een podium te krijgen, te pakken en te stralen, is veel waard!"

samen het ultieme Top Talent traject samenstellen?

Wat is er mogelijk voor onze organisatie?De TOP Talent trajecten duren 6 of 12 maanden.
Het maximale aantal deelnemers aan dit uitdagende programma is 12 deelnemers.

Evt. uitgangspunten:
✅ Versnelde persoonlijke ontwikkeling
✅ Bedenken en uitvoeren project met vernieuwend idee
✅ Interne netwerken versterken

Wat wil jij bereiken voor je organisatie?
Neem contact met ons op, deel je ambitie, ideeën en we creëren samen een krachtig traject.

IN DE AFGELOPEN JAREN HEBBEN WE MOOIE OPDRACHTEN MOGEN VERVULLEN VOOR AANSPREKENDE KLANTEN

IN DE AFGELOPEN JAREN HEBBEN WE MOOIE OPDRACHTEN MOGEN VERVULLEN VOOR AANSPREKENDE KLANTEN